ABUS lintelfer modell U

Lintelfer modell U används där det krävs hög lyftkapacitet och höga lyfthöjder. Lyftkapacitetsområde: 6,3 ton till 25 ton. Telfrarna har direktdrivna åkverk med sluten växellåda. På lintelfern modell U fördelas belastningen över 8 löphjul. Detta möjliggör användning av valsade standardprofiler för telferbanor med en balk. Med den här telfermodellen kan även traverser med kortare spännvidd och större lyftkraft byggas som enbalkstraverser. I jämförelse med tvåbalkstraverser kan detta innebära minskade investeringskostnader.

  • Telfer med slutna växellådor
  • Åkverk med totalt 8 hjul medför reducerade hjultryck
Upp till
25 t
lastkapacitet

Utbildning

Förbättra ditt företags förutsättningar med rätt utbildning! Vi erbjuder tre olika typer av kurser till våra kunder – Servicekurs, Säkra lyft, Traversförarutbildning. Kurserna omfattar både praktik och teori för att säkerställa att användningen av våra produkter används på ett säkert sätt.

Läs mer om våra utbildningar

Service

Lyftanordningar utsätts för stora påfrestningar och oavsett varumärke har alla lyftanordningar en beräknad livslängd. Vi har många års erfarenhet inom branschen och kan hjälpa dig att säkra dina lyft.

Läs mer om vår service

Finansiering

ABUS Leasing ger en helhetslösning från projektering, krananläggning och installation till finansiering och service. Du garanteras ett restvärde (RV), det vill säga att månadskostnaden kan varieras med möjlighet att påverka kassaflödet (vilket inte är möjligt på samma sätt med ett traditionellt banklån)

Läs mer om finansiering