Lättravers i industrimiljö

Lättravers – flexibel och anpassningsbar

En lättravers kan hantera en rad olika laster och material, från mindre föremål till tunga industriella komponenter. Systemet kan anpassas efter behov och kan inkludera olika typer av lyftutrustning.

Lättraverssystem är en optimal lösning

Kompakta starka HB-profiler i stål och aluminium ger lätt hantering av din last. Våra lättraverser har en lyftkapacitet upp till 2 ton och är ett av de mest framgångsrika koncepten inom lyft och transportteknik. Genom att kombinera fördelarna hos stationära lyftverk med flexibiliteten hos traverskranarna kan vi skapa individuella lösningar som utnyttjar lokalens utrymmen. Rationellt och kostnadseffektivt. Den går också att montera i olika typer av tak.

Organisera och transportera gods på ett smidigt sätt

Ett lättraverssystem kan bestå av en kombination av profiler, traversvagnar och lyftutrustning. Genom att placera profilerna på olika platser i lagerlokalen kan man skapa ett nätverk av rörliga banor för traversvagnarna att följa.

Lättravers – enkelbana
ABUS enkelbana ger en effektiv materialhantering av laster upp till 2 ton. Den finns i modellen ESB med en kranbana och är lämpad för att flytta material linjärt från punkt till punkt.
Lättravers – enbalk
ABUS lättraverser i enbalksutförande ger en effektiv materialhantering upp till 1 ton och spännvidd upp till 10 meter (beroende på lyftkapacitet). De finns i tre modeller för olika behov och är lämpade för yttäckande transport av lätta laster.
Lättravers – tvåbalk
ABUS lättraverser i tvåbalksutförande ger en effektiv materialhantering upp till 2 ton och spännvidd upp till 10 meter (beroende på lyftkapacitet). De finns i fyra modeller för olika behov och är lämpade för yttäckande transport av stora laster.
Lättravers – dubbelbana
ABUS dubbelbana ger en effektiv materialhantering upp till 2 ton och har spännvidd upp till 10 meter (beroende på lyftkapacitet). Den finns i modellen ZSB med två kranbanor och är lämpad för att flytta material linjärt från punkt till punkt i trånga utrymmen.
Lättravers – kombinationssystem
Dessa ABUS-system lämpar sig bra för yttäckande transporter av lätta och tyngre laster. EHB-I med en lyftkapacitet upp till 1 ton och låg egenvikt passar utmärkt för lätta konstruktioner. ZHB-I med en lyftkapacitet upp till 2 ton levererar en optimal lyfthöjd då telfervaggan är uppbockad mellan balkarna.
Lättravers – portalkran
ABUS lättportalkran ger en effektiv materialhantering upp till 2 ton och har spännvidd upp till 7,9 meter (beroende på lyftkapacitet). En bra och viktig egenskap är att ABUS LPK kran enkelt kan förflyttas till olika arbetsområden.