ABUS överlastskydd LIS
Överlastskydd LIS-SE
Överlastskydd LIS-SV
Fotocell
Korsgränsbrytare
ABUS överlastskydd LIS

Överlastskydd LIS

För ABUS lintelfrar finns en speciellt utvecklad enhet som fungerar som överlastskydd. Denna enhet finns i två utföranden, LIS-SE och LIS-SV. Båda finns som standard med drifttidsräknare och med möjlighet att aktivera lastkollektivminne. Vid behov kan dellastzoner skapas alt reducera maxlast mellan kranar för att begränsa maxlasten på kranbana.