ABUS lintelfer modell DQA

Lintelfertralla modell DQA med lyftkapacitet upp till 40 ton. Extremt lågbyggd konstruktion med lintrumman vriden i åkriktningen och ledad anslutning till åkverksbalken, som säkerställer jämn anliggning för alla fyra hjulen. Telfern har två tväråksmotorer.

 • Extremt låg konstruktion
 • Med ledad åkverksbalkanslutning för garanterad fyrhjulsanliggning
 • Två hastigheter för lyft- och tväråk som standard

ABUS lintelfer modell Z

Kompakt lintelfertralla med tvillinglyftverk med lyftkapacitet upp till 120 ton. Ledad anslutning till åkverksbalken garanterar anliggning av alla fyra hjulen. Telfern har 2 direktdrivna tväråksmotorer.

 • Dubbla lyftmaskiner
 • Med ledad åkverksbalkanslutning för garanterad fyrhjulsanliggning
 • Två hastigheter för lyft- och tväråk som standard
 • Serviceplattform (tillval)

ABUS lintelfer modell DA

Till skillnad från modell D är tvärbalken med lyftverk här ansluten till åkverksbalkarna med en ledad anslutning. På så sätt får man en minimal bygghöjd för telfern – modellen lämpar sig för begränsade utrymmen uppåt och kan användas som alternativ till den nedsänkta modellen. Telfern har två tväråksmotorer.

 • Minimal bygghöjd

ABUS lintelfer modell D

Kompakt lintelfertralla för lyftkapacitet upp till 63 ton. Den ledade anslutningen till åkverksbalken säkerställer jämn anliggning för alla fyra hjulen. Telfern har två tväråksmotorer. En del modeller av utförandet D möjliggör s.k. ”true vertical lift” d v s lyft utan krokvandring eller krokvridning. Detta innebär i olika användningsfall, t ex vid lyft av styrd last eller rotation av last med två telfrar, en stor fördel för kranoperatören. Till lintelfertrallan modell D kan en serviceplattform installeras, som möjliggör enkelt och säkert service- och underhållsarbete (med gångbana som tillval). Vid reducerat utrymme uppåt kan även den lågbyggda modellen DA erhållas.

 • Lyftkapacitet: 1–63 ton
 • Med ledad åkverksbalkanslutning för garanterad fyrhjulsanliggning
 • Två hastigheter för lyft- och tväråk som standard
 • Serviceplattform (tillval)

ABUS lintelfer modell U

Lintelfer modell U används där det krävs hög lyftkapacitet och höga lyfthöjder. Lyftkapacitetsområde: 6,3 ton till 25 ton. Telfrarna har direktdrivna åkverk med sluten växellåda. På lintelfern modell U fördelas belastningen över 8 löphjul. Detta möjliggör användning av valsade standardprofiler för telferbanor med en balk. Med den här telfermodellen kan även traverser med kortare spännvidd och större lyftkraft byggas som enbalkstraverser. I jämförelse med tvåbalkstraverser kan detta innebära minskade investeringskostnader.

 • Telfer med slutna växellådor
 • Åkverk med totalt 8 hjul medför reducerade hjultryck

ABUS lintelfer modell S

Lintelfern modell S med linan vid sidan av kranbalken ger optimerad krokhöjd. Lyftkapacitetsområde 1–10 ton. Kombinationen av optimerad krokhöjd och möjligheten att installera kranbalkar i enbalksutförande med över 35 meters spännvidd ger minskade investeringskostnader för hallar och byggnader. I jämförelse med krananläggningar med en enbalks travers och en lintelfer modell E reduceras hallens höjd och därmed även kostnaderna. I jämförelse med en tvåbalkskran med ungefär samma bygghöjd utsätts byggnaden och kranbanan för mindre påfrestningar, vilket också ofta innebär minskade kostnader.

 • Lina/krokblock vid sidan av traversbrygga ger optimal krokhöjd

ABUS lintelfer modell E

Lintelfer med lyftkapacitet från 1 ton upp till 16 ton. ABUS lintelfer modell E är lämpad för enbalkstraverser och montage på balk, den kan även anpassas vid modernisering av äldre traverser. Telfern har två hastigheter på alla rörelser som standard och den är utrustad med två tväråksmotorer. Telfern installeras och underhålls enkelt tack vare elektriska snabbkopplingar och kan även ställas in för olika flänsbredder.

 • Kompakt konstruktion
 • Två hastigheter för lyft- och tväråk som standard
 • Telfer inställbart efter olika flänsbredder