Installationsmaterial

C-skenor för kabelvagnar liksom för manöverdon, förskruvningar, hållare för rund- och flatkabel.