Krokvåg med SMD-teknologi
Krokvåg med SMD-teknologi

Krokvåg

Krokvågen är en robust och digital kommersiell våg med SMD-teknologi. Vågen är integrerad i krokblocket till lintelfern och lastmätningen görs via en ringtorsionslastcell. Genom vågens display, på handsändaren eller som option med en stor kranmonterad display är det lätt att alltid ha koll på lastvågen. Förlust av lyfthöjd är vid 4-partigt utförande lika med 0 och minimalt vid 6-, 8- eller 10-partigt utförande. Krokvågen är klassad enligt EN-normer klass III och är kalibrerad samt levereras redo för användning.