ABUControl elektriskt styrsystem
https://vimeo.com/655271521
ABUControl elektriskt styrsystem
Video

ABUControl

ABUControl är ett elektriskt styrsystem som innefattar en rad säkerhetsaspekter med hög servicevänlighet i ett modulärt paket. Den centrala PLC:n registrerar och lagrar kranens alla rörelser. Vid service kan man exempelvis se drifttid, antal starter, lastkollektiv och återstående livstid på telfer. För att förenkla underhållet kan man enkelt logga in på kranens PLC från golvet via WiFi för diagnos. Mjukvaran KranOS har ett gränssnitt som är modernt överskådligt vilket ger tidseffektiv användarvänlighet.

  • Anpassa din kran till dina förhållanden med körprofiler
  • Svajkontroll förbättrar säkerheten vid godshantering i känsliga områden
  • Synkronisering av telfrar samt vid tandemdrift
  • Pendlingsdämpningen kan aktiveras och avaktiveras med ABURemote
  • Modulbaserade standardkomponenter med snabbkontakter