Vi är specialister på lyftanordningar!

Carlhag inriktar sig på lyftutrustning för industrin. Vi erbjuder kompletta lösningar med erkända kvalitetsprodukter. Carlhag har sedan starten 1995 etablerat sig som en stabil och trygg leverantör av lyftutrustningar. Vi är en auktoriserad återförsäljare åt ABUS Kransystem AB i Sverige sedan många år.

Vår affärsidé

Vår affärsidé är att tillhandahålla produkter och tjänster med inriktning på materialhantering. Genom vårt breda och omfattande produktprogram kan vi erbjuda lösningar till de allra flesta kunder och branscher.

Drivkraften är självklar för Carlhag – maximal kundnöjdhet. Kvalitet, säkerhet, kunskap och kundnöjdhet är exempel på värderingar som utvecklat företaget till vad det är idag.

Ett starkt kundfocus – kundnöjdhet

Vi ser oss som en komplett leverantör där vi hjälper kunden genom hela processen med sin investering. Vi kan genom vår erfarenhet erbjuda kompletta lyftanordningar med allt från förprojektering, dimensionering och konstruktion till nyckelfärdiga montage och därefter förebyggande underhåll. Kundens önskemål ska alltid stå i centrum och tillsammans med kunden strävar vi hela tiden att uppnå en optimal lösning och maximal kundnytta.

Våra värderingar

Säkra era lyft

Lyftanordningar utsätts för stora påfrestningar och oavsett varumärke har alla lyftanordningar en beräknad livslängd. Användandet regleras enligt arbetsmiljölagen och förordningar från Arbetsmiljöverket eftersom både personsäkerhet och materiella värden står på spel vid olyckor. Arbetsmiljöverket ställer bland annat krav på löpande tillsyn, nödvändig kännedom hos krananvändaren och konditionskontroll.

Personalbild Carlhag

Kontakta oss

Vill du veta mer? Välkommen att maila eller ringa ditt lokala Carlhagkontor.