Carlhag utbildningsmoment, säkra lyft

Utbildning

Förbättra ditt företags förutsättningar med rätt utbildning! Vi erbjuder tre olika typer av kurser till våra kunder. Vill du boka eller har du frågor om en utbildning? Skicka ett mail eller kontakta ditt lokala Carlhagkontor.

Kurserna omfattar både praktik och teori för att säkerställa att användningen av våra produkter används på ett säkert sätt. Du som arbetsgivare kan genom våra kurser tillgodose dina medarbetare med rätt kunskap för att er verksamhet ska kunna bli så effektiv och säker som möjligt.

Genom utbildningen Servicekurs kan din verksamhet spara in pengar genom att kunna utföra lätt service på maskinerna, vilket förlänger lyftanordningarnas livslängd. Genom kursen Säkra lyft kan du bidra till att skapa en tryggare arbetsplats genom att få kunskap om säkerhet. Traversförarutbildningen ger kunskap om att köra en travers och efter avklarad kurs utfärdas ett förarbevis.

Här kan du läsa om våra utbildningar:

Servicekurs

I samarbete med ABUS erbjuder vi en kurs där du som underhållspersonal kan utbilda dig till servicetekniker. Kursen omfattar både teori och praktik och ger dig kunskap att själv kunna utföra basservice av ABUS lyftutrustning. På det sättet resulterar kursen i ett ekonomiskt komplement till serviceavtal. Kursmaterial ingår och utbildningen genomförs hos ABUS Sverige under 1 ½ dag.

Kursinnehåll:

 • Kort genomgång av lagar och paragrafer
 • Funktion och användning av ABUS lyftutrustning
 • Service och kontroll
 • Daglig tillsyn och periodisk kontroll

Kurstillfällen 2024:

 • 7–8 februari
 • 22–23 maj
 • 9–10 oktober
 • 27–28 november

För kursanmälan kontakta:


Säkra lyft

I samarbete med Dekra erbjuder vi en kurs där du som arbetsledare, skyddsombud eller operatör av lyftanordningar och lyftredskap kan lära dig om säkra lyft. Kursen omfattar både teori och praktik och ger goda kunskaper gällande hantering av lyftanordningar för säker lasthantering. Utbildningen möter de krav enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2006:6) där arbetsgivaren ska försäkra sig om att arbetstagaren har den utbildning som krävs. Dessutom ska den som använder traverser och kranar ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper. Kursmaterial ingår och utbildningen genomförs hos er. Kurslängden varierar beroende på utbildningsbehov och typ av lyftutrustning.

Kursinnehåll:

 • Funktion och användning av aktuell utrustning
 • Olika arbetsmoment/stroppning
 • Säkerhetstänkande vid arbete på hög höjd
 • Beräkning av risker (vindpåverkan, pendling etc)
 • Lagar och föreskrifter
 • Klargörande av arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter (gemensamt och var för sig)

Traversförarutbildning

I samarbete med Dekra erbjuder vi en kurs där du som operatör av lyftanordningar kan lära dig mer om hur man kör en travers. Kursen är primärt praktisk och ger dig kunskaper om en traverskrans egenskaper, radiostyrning och tillsyn. Utbildningen kan med fördel kompleteras med kursen Säkra lyft. Kursen avslutas med en uppkörning där förarbevis erhålls och utbildningen genomförs hos er under 1 dag.

Kursinnehåll:

 • Hantering av traverskran med hängmanöverdon
 • Hantering av traverskran med radiostyrning
 • Traverskranens egenskaper
 • Uppkörning
Personalbild Carlhag

Kontakta oss

Vill du boka eller har du frågor om en utbildning? Välkommen att maila eller ringa ditt lokala Carlhagkontor.