Arbetsprocess och dokumentation

Detta är dokument som vi använder i vårt dagliga arbete:

NLM 19

Allmänna bestämmelser för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige.
Till NML 19

NL 17

Allmänna bestämmelser för leveranser av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige. Villkoren ersätter NL 09.
Till NL 17

NU 15

NU 15 är avsett för löpande avtal om förebyggande och/eller avhjälpande underhåll mellan teknikföretag. Det är avsett att tillämpas inom Norden.
Till NU 15

Certifieringar

Du kan ladda ner våra certifikat för ledningssystem enligt ISO9001, ISO14001, ISO45001 och Sellihca Certificate här. Sellihca Kvalificeringssystem används idag av ledande energibolag i Norge och Sverige.

Medlem i Handelskammaren

Carlhag är medlem i Handelskammaren Värmland och är med och bidrar till att göra Värmland till en ännu bättre plats, för företagen och människorna som bor här. Medlemsbevis.

Miljöpolicy

Vårt mål är att fortsätta förebygga och minska miljöbelastningen från verksamheten genom ett systematiskt miljöarbete med en strävan mot ständiga förbättringar. Nedan kan du ladda ner vår miljöpolicy.

Uppförandekod

Vi strävar efter högsta nivå när det gäller etiskt uppförande och våra regler ska vara vägledande i alla lägen som berör vårt arbete och vår verksamhet. Nedan kan du ladda ner vår uppförandekod.

Ladda ner vår miljöpolicy (PDF)

Ladda ner Sellihca Certificate (PDF)

Ladda ner vår uppförandekod (PDF)