Travers i industrimiljö

Lyft och flytta gods med en travers

Travers eller traverskran är en form av lyftutrustning som ofta används i industrimiljöer. Vi erbjuder ett komplett standardprogram av traverser med lyftkapacitet från 500 kg till 120 ton bestående av enbalkstraverser, tvåbalkstraverser, rälgående konsolkranar och underhängande travers.

Optimal travers för dina behov

ABUS traverser är optimala för produktionshallar inom många olika verksamheter. De underlättar förflyttning och lyft på ett smidigt och lättmanövrerat sätt tack vare den spännvidd och lyftkapacitet de har. De olika utföranden på travers som finns i sortimentet gör att vi kan erbjuda en lösning som passar dina behov. Traverserna har två hastigheter på alla rörelser som standard samt frekvensstyrning, radiostyrning eller vario som tillval. Det finns olika varianter på ändvagnsinfästning för att optimera lyfthöjd och krokyta efter lokal med befintlig kranbana.

Traverskran i specialutförande

Vi erbjuder även traverser i specialutförande i samarbete med ProCranes. Vi dimensionerar, konstruerar och bygger även traversbanor på plats helt utifrån kundens önskemål – allt till fasta priser. Beroende på dina ändamål kan du med andra ord garanterat hitta en travers som passar dig.

Travers – enbalk
Travers – enbalk
ABUS enbalkstraverser ger en effektiv materialhantering upp till 16 ton och spännvidd upp till 39 meter (beroende på modell). De finns i modeller med valsade profilbalkar eller svetsade lådbalkar och är lämpade för lokaler där det endast finns lite utrymme för kransystem.
Travers – tvåbalk
Travers – tvåbalk
ABUS tvåbalkstravers ger en effektiv materialhantering upp till 120 ton och spännvidd upp till 40 meter (beroende på lyftkapacitet). Den finns i modellen ZLK med svetsad lådbalk och är lämpad för yttäckande transport av stora laster.
Travers – underhängande
Travers – underhängande
ABUS underhängande traverskranar ger en effektiv materialhantering upp till 8 ton och spännvidd upp till 25 meter (beroende på lyftkapacitet). De finns i modeller med valsad profilbalk och är lämpade för krävande utrymmesförhållanden.
Travers – konsolkran
Travers – konsolkran
ABUS konsoltraverskran ger en effektiv materialhantering upp till 5 ton och har spännvidd upp till 12 meter (beroende på lyftkapacitet). Den finns i utförandet EWL med svetsad lådbalk. Traverskranen är lämpad för lösningar där transport av laster till flera arbetsplatser ska ske samtidigt.
Travers – halvportalkran
Travers – halvportalkran
ABUS halvportalkran speciellt lämplig för transport av laster upp till 10 ton på en andra nivå. Kan enkelt anpassas till befintliga materialflödessystem.