CarlHag

Säkra era lyft

Är det dags för service, konditionskontroll eller generalrenovering? Läs mer under fliken Service.

Specialister på lyftanordningar med helhetsansvar

Carlhag inriktar sig på lyftanordningar för industri. Vi erbjuder kompletta lösningar med erkända kvalitetsprodukter. Ett samarbete med Carlhag innebär kunskap och stöd från en stabil partner som tar ett fast grepp om hela leveranskedjan.
Från rådgivning, konstruktion och projektering till projektledning, montage, driftsättning och löpande service.

Leasing

ABUS Leasing ger en helhetslösning från projektering, krananläggning och installation till finansiering och service.

Läs mer »

ABUControl

ABUControl - säkra och kontrollerade lyft. Antisvaj, synkronisering, frekvensstyrning och servicevänlighet.

Läs mer »

Travers

Abus komplett lyftprogram för laster mellan 80 kg och 120 ton. Skensystem, traverser och svängkranar.

Läs mer »

Telfer

Telfern är lyftutrustningens lyftmaskineri. Det finns i huvudsak två utföranden, kättingtelfrar och lintelfrar.

Läs mer »