Specialister på lyftanordningar för industrin

Vi erbjuder kompletta lösningar med erkända kvalitetsprodukter. Ett samarbete med oss innebär kunskap och stöd från en stabil partner som tar helhetsansvar för hela leveranskedjan.

Carlhag är återförsäljare för ABUS Kransystem. Standardprogrammet innefattar traverser, skensystem, svängkranar, lintelfrar och kättingtelfrar för industriellt bruk med kapaciteter från 80 kg till 120 ton. Vi har även ett brett komponentsortiment för renovering och modifiering av gamla kranar.

Börjar det bli dags för en utökad service på din kran?

En utökad service skapar en säker arbetsmiljö som är driftsäker med minimerad risk för skador och kostsamma stillestånd. Vi hjälper dig att ta reda på när det är dags för din lyftutrustning.

Säkra era lyft

Lyftanordningar utsätts för stora påfrestningar och oavsett varumärke har alla lyftanordningar en beräknad livslängd. Användandet regleras enligt arbetsmiljölagen och förordningar från Arbetsmiljöverket eftersom både personsäkerhet och materiella värden står på spel vid olyckor. Arbetsmiljöverket ställer bland annat krav på löpande tillsyn, nödvändig kännedom hos krananvändaren och konditionskontroll.

Europas största drift- och underhållsmässa

Träffa oss på Underhållsmässan – en branschöverskridande mötesplats med fokus på drift- och underhållsverksamhet.

Här möter du branschens viktigaste aktörer – över 330 utställare var på plats senaste gången.

Hoppas vi ses 31 maj – 3 juni 2022!