CarlHag
PrePlus

Vi erbjuder leasing för hela lyftsortimentet!

ABUS Leasing ger en helhetslösning från projektering, krananläggning och installation till finansiering och service.

FINANSIELL LEASING

Med ABUS Leasing erbjuds möjligheter att finansiera kraninvesteringen via finansiell leasing. Fördelarna är att det ger ett förbättrat rörelsekapital då man inte binder kapital i utrustningen vilket stärker likviditeten. Det är också lättare att budgetera då man får en fast månadskostnad som är baserad på inköpsvärdet i förhållande till leasingperiod och överenskommet restvärde.

Som kund garanterar ni restvärdet (RV), vilket innebär att månadskostnaden kan varieras med möjligheter att påverka kassaflödet. Det är inte möjligt på samma sätt med traditionella banklån.

FUNKTIONSLEASING

Funktionsleasing är Serviceavtal tillsammans med finansiell leasing. Funktionsleasing ger en tydlig översikt av kostnaden för leasing respektive förebyggande underhåll.

Serviceavtal innebär ett förebyggande underhåll som inte bara minimerar stilleståndstiden för krananläggningen utan även ökar säkerheten för personalen och företaget. Som avtalskund blir du alltid prioriterad och erbjuds dessutom rabatterade timpriser. Genom att i har god överblick över din kranpark kan vi vidta åtgärder i rätt tid för att säkerställa bästa kransäkerhet och tillgänglighet.

Kontakta ditt Carlhag-kontor för mer information.