Säkra dina lyft

Lyftanordningar utsätts för stora påfrestningar och oavsett varumärke har alla lyftanordningar en beräknad livslängd.

Varför ska man ha service?

En lyftanordning och ett lyftredskap skall underhållas samt genomgå fortlöpande tillsyn och dagliga kontroller när det används. Det skall dokumenteras och sparas. Fortlöpande tillsyn gör att du i ett tidigt skede upptäcker eventuella brister, vilket gör att du slipper produktionsstopp, samt säkerställer att lyftutrustningen är i gott skick för säker användning och håller längre.

Många års erfarenhet

Användandet regleras enligt arbetsmiljölagen AFS 2006:6 och förordningar från Arbetsmiljöverket eftersom både personsäkerhet och materiella värden står på spel vid olyckor. Arbetsmiljöverket ställer bland annat krav på löpande tillsyn, krav på nödvändig kännedom hos krananvändaren och konditionskontroll. Vi har många års erfarenhet inom branschen och kan hjälpa dig att säkra dina lyft.

Vi hjälper dig med konditionskontrollen

Kranägare sköter den dagliga tillsynen medan vi sköter det förebyggande underhållet. Som ägare av en lyftanordning är du även skyldig att göra en lagstadgad konditionskontroll när kranen närmar sig sin teoretiska livslängd. Detta gäller för alla som använder lyftanordningar. Arbetet ska planeras, organiseras och genomföras så att farliga situationer förhindras. Vi hjälper dig med konditionskontrollen och om kontrollen visar att en generalrenovering behövs, kan vi hjälpa till med den. Efter genomförd generalrenovering intygar vi att din kran har fått en förlängd teoretisk livslängd.

Utbildade servicetekniker

Våra servicetekniker utför nymontage, ombyggnader, traversservice och telferservice. De utför också kontroll av lyftredskap och underhåll av lyftok. Vi underhåller och reparerar samtliga fabrikat på marknaden.

ABUS service är vårt koncept för daglig och regelbunden tillsyn av lyftanordningar. Den dagliga tillsynen sköts av brukaren medan den regelbundna tillsynen utförs av en erfaren servicetekniker.
Utökad service är ett bra val för dig som vill ha mer hjälp än den du får med den regelbundna tillsynen. Den innefattar fler åtgärder än den vanliga återkommande servicen.
Hur ser det ut med säkerheten runt dina pallställage? Vi har utbildade tekniker som kan genomföra årlig besiktning av era pallställage för att garantera säkerheten för er personal samt de produkter och det material ni har i lagret.

Serviceavtal

Fördelarna med att teckna ett serviceavtal på dina lyftutrustningar är många. I ett serviceavtal ingår ABUS service, med möjlighet att få ABUS konditionskontroll och ABUS generalrenovering.

Läs mer om Serviceavtal

Preplus – unik databas

Att på ett enkelt sätt kunna hämta nödvändig information om aktuella lyftdon eller portar, ger dig som ansvarig trygghet och stöd i egna beslut. Du får en överblick över utrustningens status och kan på ett säkrare och mer ekonomiskt sätt ta beslut för investeringar och kommande serviceåtgärder.

Läs mer om PrePlus

Viktiga föreskrifter

Arbetsmiljöverkets nya författningssamling AFS 2006:6 har höjt underhållskraven för alla som använder lyftanordningar.

Läs mer om viktiga föreskrifter

Ladda ner
Personalbild Carlhag

Kontakta oss

Är du intresserad av att teckna serviceavtal eller har frågor kring service? Välkommen att maila eller ringa ditt lokala Carlhagkontor.