CarlHag

Säkra era lyft

Lyftanordningar utsätts för stora påfrestningar. Och oavsett varumärke har alla lyftanordningar en beräknad livslängd. Användandet regleras enligt arbetsmiljölagen och förordningar från Arbetsmiljöverket eftersom både personsäkerhet och materiella värden står på spel vid olyckor. Arbetsmiljöverket ställer bland annat krav på löpande tillsyn, krav på nödvändig kännedom hos krananvändaren och konditionskontroll.
 
Som kranägare sköter ni själva daglig tillsyn, underhåll och för driftjournal. Men den som äger en lyftanordning är även skyldig att göra en lagstadgad konditionskontroll när kranen beräknas vara 10 och 20 år gammal. Detta gäller för alla som använder lyftanordningar och lyftredskap i arbetet. Arbetet ska planeras, organiseras och genomföras så att farliga situationer förhindras.
Vi hjälper er med konditionskontrollen och om kontrollen visar att en generalrenovering behövs, kan vi hjälpa er med den. Efter genomförd generalrenovering intygar vi att kranen har fått en förlängd teoretisk livslängd. Läs mer om konditionskontroller.
 

Har du frågor runt service eller vill teckna serviceavtal så skicka oss ett mail eller ring ditt lokala Carlhag-kontor.

info@carlhag.se

Karlstad
054 – 555 770 (välj ”service”)

Gävle
026 – 252 290 (välj ”service”)

Luleå
060 – 575 457 (välj ”service”)

Sundsvall
060 – 525 420 (välj ”service”)

Örebro
019 – 101 942 (välj ”service”)