ABUS lintelfer modell S

Lintelfern modell S med linan vid sidan av kranbalken ger optimerad krokhöjd. Lyftkapacitetsområde 1–10 ton. Kombinationen av optimerad krokhöjd och möjligheten att installera kranbalkar i enbalksutförande med över 35 meters spännvidd ger minskade investeringskostnader för hallar och byggnader. I jämförelse med krananläggningar med en enbalks travers och en lintelfer modell E reduceras hallens höjd och därmed även kostnaderna. I jämförelse med en tvåbalkskran med ungefär samma bygghöjd utsätts byggnaden och kranbanan för mindre påfrestningar, vilket också ofta innebär minskade kostnader.

  • Lina/krokblock vid sidan av traversbrygga ger optimal krokhöjd
Upp till
10 t
lastkapacitet

Utbildning

Förbättra ditt företags förutsättningar med rätt utbildning! Vi erbjuder tre olika typer av kurser till våra kunder – Servicekurs, Säkra lyft, Traversförarutbildning. Kurserna omfattar både praktik och teori för att säkerställa att användningen av våra produkter används på ett säkert sätt.

Läs mer om våra utbildningar

Service

Lyftanordningar utsätts för stora påfrestningar och oavsett varumärke har alla lyftanordningar en beräknad livslängd. Vi har många års erfarenhet inom branschen och kan hjälpa dig att säkra dina lyft.

Läs mer om vår service

Finansiering

ABUS Leasing ger en helhetslösning från projektering, krananläggning och installation till finansiering och service. Du garanteras ett restvärde (RV), det vill säga att månadskostnaden kan varieras med möjlighet att påverka kassaflödet (vilket inte är möjligt på samma sätt med ett traditionellt banklån)

Läs mer om finansiering