ABUS lintelfer modell D

Kompakt lintelfertralla för lyftkapacitet upp till 63 ton. Den ledade anslutningen till åkverksbalken säkerställer jämn anliggning för alla fyra hjulen. Telfern har två tväråksmotorer. En del modeller av utförandet D möjliggör s.k. ”true vertical lift” d v s lyft utan krokvandring eller krokvridning. Detta innebär i olika användningsfall, t ex vid lyft av styrd last eller rotation av last med två telfrar, en stor fördel för kranoperatören. Till lintelfertrallan modell D kan en serviceplattform installeras, som möjliggör enkelt och säkert service- och underhållsarbete (med gångbana som tillval). Vid reducerat utrymme uppåt kan även den lågbyggda modellen DA erhållas.

  • Lyftkapacitet: 1–63 ton
  • Med ledad åkverksbalkanslutning för garanterad fyrhjulsanliggning
  • Två hastigheter för lyft- och tväråk som standard
  • Serviceplattform (tillval)
Upp till
63 t
lastkapacitet

Utbildning

Förbättra ditt företags förutsättningar med rätt utbildning! Vi erbjuder tre olika typer av kurser till våra kunder – Servicekurs, Säkra lyft, Traversförarutbildning. Kurserna omfattar både praktik och teori för att säkerställa att användningen av våra produkter används på ett säkert sätt.

Läs mer om våra utbildningar

Service

Lyftanordningar utsätts för stora påfrestningar och oavsett varumärke har alla lyftanordningar en beräknad livslängd. Vi har många års erfarenhet inom branschen och kan hjälpa dig att säkra dina lyft.

Läs mer om vår service

Finansiering

ABUS Leasing ger en helhetslösning från projektering, krananläggning och installation till finansiering och service. Du garanteras ett restvärde (RV), det vill säga att månadskostnaden kan varieras med möjlighet att påverka kassaflödet (vilket inte är möjligt på samma sätt med ett traditionellt banklån)

Läs mer om finansiering