ABUS travers enbalk ELV
https://youtu.be/MNWG1TwAgU0
ABUS travers enbalk ELV
Video

ABUS enbalkstravers ELV

Flexibel enbalkstravers med lastkapacitet upp till 10 ton och spännvidd upp till 18,5 meter (beroende på lyftkapacitet). ABUS Enbalkstravers ELV är lämpad för de flesta användningsområden, men framförallt för trånga utrymmen. Modellen ELV har robusta l-balkar som traversbalk, så kallad valsad profilbalk. Tack vare flera olika monteringsvarianter kan ABUS enbalkstraverskranar enkelt anpassas till aktuella platsförhållanden. De gynnsamma konstruktionsmåtten gör att den uppnår en optimal högsta krokposition.

Upp till
10 ton
lastkapacitet
Upp till
18,5 m
spännvidd

Utbildning

Förbättra ditt företags förutsättningar med rätt utbildning! Vi erbjuder tre olika typer av kurser till våra kunder – Servicekurs, Säkra lyft, Traversförarutbildning. Kurserna omfattar både praktik och teori för att säkerställa att användningen av våra produkter används på ett säkert sätt.

Läs mer om våra utbildningar

Service

Lyftanordningar utsätts för stora påfrestningar och oavsett varumärke har alla lyftanordningar en beräknad livslängd. Vi har många års erfarenhet inom branschen och kan hjälpa dig att säkra dina lyft.

Läs mer om vår service

Finansiering

ABUS Leasing ger en helhetslösning från projektering, krananläggning och installation till finansiering och service. Du garanteras ett restvärde (RV), det vill säga att månadskostnaden kan varieras med möjlighet att påverka kassaflödet (vilket inte är möjligt på samma sätt med ett traditionellt banklån)

Läs mer om finansiering