CarlHag

ABUS Tvåbalkstravers ZLK

Traverstyp ZLK har svetsad lådbalk med en styv konstruktion som ger en mycket liten nedböjning vid full belastning. En teknisk, och därmed i förlängningen en ekonomisk optimering, förenar därmed maximal prestanda kombinerat med låg egenvikt.

ABUS tvåbalkstravers typ ZLK har ett brett urval av olika tillvalsmöjligheter. Till exempel finns;

– Gångbana utmed kranbalken, säkert alternativ vid servicearbeten

– Serviceplattform på lintelfer, möjliggör säker åtkomst av alla underhållsdetaljer på lintelfer

– Olika anslutningsvarianter av huvudbalk mot ändvagn för optimerad lyfthöjd och bygghöjd.

– Lågbyggda lintelfervarianter t ex typ DQA ger mycket kompakta bygghöjder.

CarlHag - Travers tvåbalk zlk CarlHag - Travers tvåbalk zlk CarlHag - Travers tvåbalk zlk CarlHag - Travers tvåbalk zlk CarlHag - Travers tvåbalk zlk CarlHag - Travers tvåbalk zlk CarlHag - Travers tvåbalk zlk CarlHag - Travers tvåbalk zlk CarlHag - Travers tvåbalk zlk CarlHag - Travers tvåbalk zlk CarlHag - Travers tvåbalk zlk CarlHag - Travers tvåbalk zlk