CarlHag

ABUS Lintelfertralla modell Z

Rälgående trallor för tvåbalkstraverser med dubbla lyftverk. Två kapslade tväråksmotorer med kompakt design och hög kvalitet. Enkel installation och underhåll tack vare elektriska snabbkopplingar. Möjligt med serviceplattform.

ABUS lintelfer modell Z är rälgående avsedd för tvåbalkstraverser med tunga lyft. Med dubbla lyftmotorer möjliggörs en bra kraftfördelning och denna telfer kan erhållas med stora lyfthöjder, upp till 45 m. (beroende på lyftkapacitet).

Som option finns möjlighet att få serviceplattform, modell ZB.

Ytterligare modell i denna serie är ZA, vilket är en nedsänkt version för trånga utrymmen.

Tekniska specifikationer

Lastkapacitet: Upp till 120 ton.