CarlHag

ABUS Lintelfertralla modell D

Rälgående tralla för tvåbalkstraverser. Länkad ändvagn på tralla för garanterad anliggning av alla 4 hjulen.Möjligt med serviceplattform

ABUS lintelfer modell D är rälgående avsedd för tvåbalkstraverser. Denna kompakta telfer är den vanligast använda för ABUS tvåbalkstraverser och finns i lyftkapacitet upp till 63 ton. Som option finns möjlighet att få serviceplattform, modell DB.

Tekniska specifikationer

Lastkapacitet: Upp till 63 ton.