CarlHag

ABUS Lintelfer modell S

Rälgående tralla för enbalkstraverser, med krokblock utmed traversbalkssidan. Kompakta bygghöjder med optimerad lyfthöjd. Prisvärt alternativ till tvåbalkstraverser där optimal lyfthöjd erfordras.

ABUS lintelfer modell S är rälgående d v s löper på traverbalkens ovansida. Då telfer är sidomonterad uppnås en optimal lyfthöjd samtidigt som bygghöjden blir mycket kompakt. Detta är ett prisvärt alternativ vid t ex nybyggnation där byggnadens höjd kan anpassas efter traversens byggmått, där så tillåts. Denna modell är också ett prisvärt alternativ till en traditionell tvåbalkstravers, där optimal lyfthöjd upp till 10 ton efterfrågas.

Tekniska specifikationer

Lastkapacitet: Upp till 10 ton.