CarlHag

ABUS Underhängande traverskran DLVM

Valsad profilbalk och svetsad huvudbalksanslutning mot ändvagnar. Lastkapacitet upp till 3,2 t. och maximal spännvidd upp till 14 m.

Traver underhängande DLVM Traver underhängande DLVM Traver underhängande DLVM Traver underhängande DLVM Traver underhängande DLVM