CarlHag

Utbildade servicetekniker

Alla våra servicemontörer utför förutom nymontage, ombyggnader, traversservice och telferservice, även service och fortlöpande tillsyn på lyftredskap,fordonslyftar och portar. Vi underhåller och reparerar alla förekommande fabrikat på marknaden på ett tryggt sätt genom våra förmånliga serviceavtal.
 

Vill du komma i kontakt med en servicetekniker så skicka oss ett mail eller ring ditt lokala Carlhag-kontor.

info@carlhag.se

Karlstad
054 – 555 770 (välj ”service”)

Gävle
026 – 252 290 (välj ”service”)

Luleå
060 – 575 457 (välj ”service”)

Sundsvall
060 – 525 420 (välj ”service”)

Örebro
019 – 101 942 (välj ”service”)