ABUS service – basen för säkra lyftanordningar

Begreppet ABUS service innefattar både den dagliga kontrollen och den regelbundna tillsynen av lyftanordningar.

Daglig kontroll

Daglig kontroll är basen i en trygg och säker användning av lyftanordningar. Kontrollen utförs av användaren genom en funktions- och okulärkontroll avseende säkerhet och yttre skador. Exempelvis som nedan:

  • Manöverdon/nödstopp
  • Lastkrok/krokspärr
  • Lyftlina/kätting
  • Övriga synliga skador på lyftanordningen

ABUS handbok för daglig kontroll ger dig enkla instruktioner och kan användas som checklista för dokumentation av utförd daglig tillsyn. Kontakta ditt lokala CARLHAG-kontor för att kostnadsfritt erhålla handboken för daglig kontroll.

Ny app förenklar din dagliga kontroll

Med appen ”ABUS Daglig kontroll” underlättas de dagliga kontrollerna av dina lyftanordningar och gör det enklare att hålla koll på vad som ska kollas och när.

Läs mer här och ladda hem appen!

ABUS service

En genomtänkt serviceplan ger ökad säkerhet för dig och dina medarbetare, minskad stilleståndstid och ökad tillgänglighet till din lyftutrustning. Detta är grundläggande för att lyftutrustningen ska uppnå bästa möjliga effekt samtidigt som du får så låga omkostnader som möjligt.

Servicen, eller den regelbundna tillsynen som det också kallas, ska utföras av en tekniker som har god kännedom om lyftutrustningens uppbyggnad och funktioner. Hur ofta tillsyn av kranen ska utföras styrs av tillverkarens instruktioner och aktuella lagar och regler (AFS 2006:6, SS768 00 04).

Vi servar enligt reglerna samt med stöd av vårt egendesignade serviceprogram PrePlus. PrePlus ger dig kontroll över serviceaktiviteter och kostnader på din lyftutrustning.

Avtalstyp efter servicebehov

Vi erbjuder olika typer av avtalsservice. Som avtalskund blir du alltid prioriterad och får extra förmånliga timpriser. Eftersom ett serviceavtal ger en bra överblick över dina lyftanordningar kan vi vidta rätt åtgärder i rätt tid för att säkerställa bästa möjliga säkerhet och tillgänglighet. Vi erbjuder tre olika servicelösningar: basservice, standardservice och plusservice.

Basservice

För dig med mindre behov där kranen används mer sällan. Tillsammans skapar vi ett serviceavtal med förebyggande underhåll som passar er produktion.

Standardservice

För dig med frekvent användning av lyftutrustningen men där till exempel individuella serviceintervall för olika kranar inte är nödvändigt. Vi följer standardintervall enligt SS 768 00 04, vilket innebär rekommenderad service minst fyra gånger per år.

Plusservice

För dig med extra höga tillgänglighetskrav. Plusservice innefattar allt i standardservice och dessutom tillägg av exempelvis en eller flera av nedanstående optioner.

  • Garanterad lagerhållning av vissa artiklar
  • Individuella serviceintervall för olika kranar
  • Tillgång till PrePlus webportal

Säker service – kompetent personal

Våra servicetekniker är välutbildade för att leverera professionell, effektiv och säker service. De genomgår ABUS grundutbildningar och fortsättningskurser i montering, skötsel, underhåll, reparationer, konditionskontroll och generalrenovering. De har också god kännedom om andra tillverkares lyftutrustningar. Dessutom genomför de också fortlöpande fallskyddsutbildningar, mobil arbetsplattform, truck, heta arbeten, HLR, säkra lyft och traversförarutbildning m m.

https://vimeo.com/655245215

 

ABUS konditionskontroll innebär en kontroll av din krans livslängd. Konditionskontrollen ska genomföras av en tekniker när driftjournal eller kontroll visar att anordningen närmar sig den konstruktiva livslängden.
ABUS generalrenovering är de åtgärder som behövs efter genomförd konditionskontroll i enlighet med kontrollrapportens rekommendationer. För säkra lyft ska åtgärderna genomföras innan fortsatt användning av lyftanordningen. Med hjälp av ABUS generalrenovering kan du alltså förlänga din krans livstid.
Personalbild Carlhag

Kontakta oss

Är du intresserad av att teckna serviceavtal eller har frågor kring service? Välkommen att maila eller ringa ditt lokala Carlhagskontor.