PrePlus – unik databas

Vid servicetillfället upprättar CARLHAGs tekniker ett serviceprotokoll direkt i sin handdator. Protokollet förmedlas direkt till kund från vår egen databas PREPLUS P+ via e-mail eller fax.

Ny information överförs omedelbart vid servicetillfället och görs, med egen accesskod, momentant tillgänglig via nätet. Du kan som användare vara säker på att data hämtad via Preplus TM alltid är färsk.

Via PrePlus TM kan du snabbt orientera dig om planerade service- och reparationsuppdrag. Du får också information om vilken servicetekniker som utfört såväl tidigare uppdrag som skall utföra planerade. Via kundwebben ges du också tillgång till samtliga serviceprotokoll.

Kundnytta

Att på ett enkelt sätt kunna hämta nödvändig information om aktuella lyftdon eller portar, ger dig som ansvarig trygghet och stöd i egna beslut. Du får en överblick över utrustningens status och kan på ett säkrare och mer ekonomiskt sätt ta beslut för investeringar och kommande serviceåtgärder.

Personalbild Carlhag

Kontakta oss

Är du intresserade av PrePlus? Skicka oss ett mail eller ring ditt lokala Carlhagkontor.