CarlHag

Vad är service, konditionskontroll och generalrenovering?

Daglig tillsyn och regelbunden service är basen för en trygg och säker kranhantering.

ABUS Service logotyp
Daglig och regelbunden tillsyn av lyftanordningar sköts av brukaren. Det innebär en kontroll som omfattar okulär granskning samt funktionskontroll. Detta tillsammans med justeringar och reparationer, som genomförs av en erfaren tekniker, är vad vi lägger i begreppet ABUS Service.
Läs mer om ABUS Service här

ABUS Check logotyp
Konditionskontroll av lyftanordningen skall genomföras när driftjournal eller kontroll, visar att anordningen närmar sig den konstruktiva livslängden. ABUS Check är vårt koncept för konditionskontroll.

Läs mer om ABUS Check här

ABUS Life logotyp
Generalrenovering är de åtgärder som behövs efter genomförd konditionskontroll i enlighet med kontrollrapportens rekommendationer. Dessa ska genomföras innan fortsatt användning av lyftanordningen.

Läs mer om ABUS Life här

Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 2006:6 styr kravet på dagliga kontroller som görs av krananvändaren, periodisk tillsyn som utförs av en erfaren tekniker, och konditionskontroll efter uppnådd konstruktiv livslängd som ska genomföras av en så kallad sakkunnig ingenjör.

Som du förstår sker alltså säkra lyft inte av en slump. Och vi vill gärna hjälpa er att säkra era lyft i många år till.

Har du frågor rörande, eller vill boka, en konditionskontroll så skicka oss ett mail eller ring ditt lokala Carlhag-kontor.

info@carlhag.se

Karlstad
054 – 555 770 (välj ”service”)

Gävle
026 – 252 290 (välj ”service”)

Luleå
060 – 575 457 (välj ”service”)

Sundsvall
060 – 525 420 (välj ”service”)

Örebro
019 – 101 942 (välj ”service”)