ABUS pelarsvängkran LSX
ABUS pelarsvängkran LSX
Video

ABUS pelarsvängkran LSX

Kompakt pelarsvängkran med lastkapacitet upp till 0,5 ton och armlängd upp till 7 meter (beroende på lyftkapacitet) med en arbetsradie på 270°. ABUS pelarsvängkran LSX är bäst lämpad för lättare laster och monteras på golvet. Det höga krokläget i kombination med den överliggande kranarmen möjliggör den höga lyftkapaciteten samtidigt som tillgängligt utrymme kan nyttjas på ett optimalt sätt. Svängkranen har tillvalsmöjligheter så som elektriskt telferåkverk och radiostyrning. Svängkranen har även infästningsvarianter så som ankarstänger för infästning i fundament, mellanplatta med golvankare och rund förankringsplatta med speciella typgodkända kemankare (dowel).

Upp till
0,5 t
lastkapacitet
Upp till
7 m
spännvidd
Upp till
270°
svängradie

Utbildning

Förbättra ditt företags förutsättningar med rätt utbildning! Vi erbjuder tre olika typer av kurser till våra kunder – Servicekurs, Säkra lyft, Traversförarutbildning. Kurserna omfattar både praktik och teori för att säkerställa att användningen av våra produkter används på ett säkert sätt.

Läs mer om våra utbildningar

Service

Lyftanordningar utsätts för stora påfrestningar och oavsett varumärke har alla lyftanordningar en beräknad livslängd. Vi har många års erfarenhet inom branschen och kan hjälpa dig att säkra dina lyft.

Läs mer om vår service

Finansiering

ABUS Leasing ger en helhetslösning från projektering, krananläggning och installation till finansiering och service. Du garanteras ett restvärde (RV), det vill säga att månadskostnaden kan varieras med möjlighet att påverka kassaflödet (vilket inte är möjligt på samma sätt med ett traditionellt banklån)

Läs mer om finansiering