Video

ABUS enbalkstravers EHB-I

En enbalkstravers med lastkapacitet upp till 1 ton och spännvidd upp till 10 meter (beroende på lyftkapacitet). ABUS enbalkstravers EHB-I är bäst lämpad för yttäckande transport av lätta laster där det redan finns valsade profiler på passande avstånd, då traversen hängs upp via ABUS åkverk direkt i befintlig profilbalk. EHB-I har korta ändlägesmått, kompakta byggmått och kranbana av valsade standardprofiler. Traversen har tillvalsmöjligheter så som strömbana, kablage via C-skena och radiostyrning.

Upp till
1 t
lastkapacitet
Upp till
10 m
spännvidd

Utbildning

Förbättra ditt företags förutsättningar med rätt utbildning! Vi erbjuder tre olika typer av kurser till våra kunder – Servicekurs, Säkra lyft, Traversförarutbildning. Kurserna omfattar både praktik och teori för att säkerställa att användningen av våra produkter används på ett säkert sätt.

Läs mer om våra utbildningar

Service

Lyftanordningar utsätts för stora påfrestningar och oavsett varumärke har alla lyftanordningar en beräknad livslängd. Vi har många års erfarenhet inom branschen och kan hjälpa dig att säkra dina lyft.

Läs mer om vår service

Finansiering

ABUS Leasing ger en helhetslösning från projektering, krananläggning och installation till finansiering och service. Du garanteras ett restvärde (RV), det vill säga att månadskostnaden kan varieras med möjlighet att påverka kassaflödet (vilket inte är möjligt på samma sätt med ett traditionellt banklån)

Läs mer om finansiering