CarlHag

ABUS Tvåbalkstravers ZHB-3

3 kranbanor möjliggör mycket långa spännvidder på tvåbalkstraversen. Kompakta bygghöjder. Möjligt med stora upphängningsavstånd. Möjligt med elektriskt åkverk för tvär- och längsåk. Möjligt med separat åkbart manöverdon.

ABUS tvåbalkstravers ZHB-3 med 3 kranbanor ger möjlighet till långa tvåbalkstraverser, upp till 22 m. Dessutom är det möjligt med stora upphängningsavstånd. Denna lösning passar mycket bra där yttäckande transport behövs över stora ytor. Lättravers ZHB-3 möjliggör lyftkapacitet upp till 1,6 t. och kan också utrustas med elektriska åkverk för tvär- och längsåk.

CarlHag - ABUS Tvabalkstravers ZHB-3

Tekniska specifikationer

Lastkapacitet: Upp till 1,6 t.
Spännvidd traversbalk: Upp till 22 m. (Beroende på lyftkapacitet)