CarlHag

ABUS Tvåbalkstravers ZHB-I

Tvåbalkstravers upphängd med åkverk direkt mellan två I-balkar. Enkel och kostnadseffektiv lösning för yttäckande transport. Hög lastkapacitet. Möjligt med elektriskt åkverk .

ABUS tvåbalkstravers ZHB-I ger en mycket kostnadseffektiv lösning där travers hängs upp via ABUS åkverk direkt i befintlig I-balk. Tack vare tvåbalkssystem är det möjligt med hög lyftkapacitet upp till 2,0 t.

CarlHag - ABUS Tvåbalkstravers ZHB-I

Tekniska specifikationer

Lastkapacitet: Upp till 2 t.
Spännvidd traversbalk: Upp till 12 m. (Beroende på lyftkapacitet)