CarlHag

ABUS Enbalkstravers EHB

Låg egenvikt. Långa upphängningsavstånd möjligt. Korta ändlägesmått. Lättmanövrerad travers.

ABUS enbalkstravers EHB är en enkel och kostnadseffektiv materialhanteringslösning för yttäckande transport. Dess enkla konstruktion gör den möjlig att montera nästan överallt. Enbalkstraversen manövreras mycket lätt manuellt.

Tekniska specifikationer

Lastkapacitet: Upp till 1 t.
Spännvidd traversbalk: Upp till 10 m. (Beroende på lyftkapacitet)