CarlHag

ABUS Enbalkstravers EHB-I

Traversbalk upphängd med åkverk direkt mellan två I-balkar. Enkel och kostnadseffektiv lösning för yttäckande transport.Låg egenvikt. Möjligt med elektriskt åkverk.

ABUS enbalkstravers EHB-I ger en mycket kostnadseffektiv lösning där travers hängs upp via ABUS åkverk direkt i befintlig I-balk. Tack vare låg egenvikt begränsas påverkan av befintliga I-balkskonstruktioner.

CarlHag - ABUS Enbalkstravers EHB-I CarlHag - ABUS Enbalkstravers EHB-I

Tekniska specifikationer

Lastkapacitet: Upp till 1 t.
Spännvidd traversbalk: Upp till 10 m. (Beroende på lyftkapacitet)