Traverser

Vi erbjuder ett komplett standardprogram av traverser med lyftkapacitet från 500 kg till 120 ton bestående av enbalkskranar, tvåbalkskranar, rälgående konsolkranar och underhängande kranar.

ABUS traverskranar är optimala för produktionshallar inom många verksamheter. De underlättar förflyttning och lyft på ett smidigt och lättkört sätt tack vare den spännvidd och lyftkapacitet de har. Traverserna har två hastigheter på alla rörelser som standard samt frekvensstyrning, radiostyrning eller vario som tillval. Det finns olika varianter på ändvagnsinfästning för att optimera lyfthöjd och krokyta efter lokal med befintlig kranbana.

Vi erbjuder även traverser i specialutförande i samarbete med ProCranes. Vi dimensionerar, konstruerar och bygger även traversbanor på plats helt utifrån kundens önskemål – allt till fasta priser. Beroende på dina ändamål kan du med andra ord garanterat hitta en travers som passar dig.

Enbalkstraverser
ABUS enbalkstraverser ger en effektiv materialhantering upp till 16 ton och spännvidd upp till 39 meter (beroende på modell). De finns i modeller med valsade profilbalkar eller svetsade lådbalkar och är lämpade för lokaler där det endast finns lite utrymme för kransystem.
Tvåbalkstravers
ABUS tvåbalkstravers ger en effektiv materialhantering upp till 120 ton och spännvidd upp till 40 meter (beroende på lyftkapacitet). Den finns i modellen ZLK med svetsad lådbalk och är lämpad för yttäckande transport av stora laster.
Underhängande traverser
ABUS underhängande traverskranar ger en effektiv materialhantering upp till 8 ton och spännvidd upp till 25 meter (beroende på lyftkapacitet). De finns i modeller med valsad profilbalk och är lämpade för krävande utrymmesförhållanden.
Konsolkran
ABUS konsoltraverskran ger en effektiv materialhantering upp till 5 ton och har spännvidd upp till 12 meter (beroende på lyftkapacitet). Den finns i utförandet EWL med svetsad lådbalk. Traverskranen är lämpad för lösningar där transport av laster till flera arbetsplatser ska ske samtidigt.
Halvportalkran
ABUS halvportalkran speciellt lämplig för transport av laster upp till 10 ton på en andra nivå. Kan enkelt anpassas till befintliga materialflödessystem.