CarlHag

Traverser – Underhängande

Travers med minimala ändlägesmått då telfer kan nyttjas på hela kranbalkslängden. Effektiva lösningar i trånga utrymmen där t ex takkonstruktioner kan nyttjas som del i kranbana. ABUS underhängande travers ger en ekonomiskt optimal materialhantering upp till 8 t. och med spännvidder upp till 25 m. (beroende på lyftkapacitet).

Det finns tre huvudmodeller för underhängande traverser:

DLVM
Valsad profilbalk och svetsad huvudbalksanslutning mot ändvagnar. Lastkapacitet upp till 3,2 t. och maximal spännvidd upp till 14 m.

EDL
Valsad profilbalk och huvudbalksanslutning med skruvbult mot ändvagnar. Lastkapacitet upp till 8 t. och maximal spännvidd upp till 17,5 m. (beroende på lastkapacitet).

EDK
Svetsad lådbalk och huvudbalksanslutning med skruvbult mot ändvagnar. Lastkapacitet upp till 8 t. och maximal spännvidd upp till 25 m. (beroende på lastkapacitet).

Alla tre huvudmodeller kan erhållas med olika s k anslutningsvarianter d v s traversbalkens anslutning till ändvagnarna. Detta gör att bygghöjd och lyfthöjd kan anpassas optimalt och därmed kostnadseffektivt för just era förhållanden.