CarlHag

Traverser – Tvåbalk

Hög lyftkapacitet, upp till 120 ton, med stora spännvidder möjligt. Höga kran- och åkverkshastigheter möjligt. Många optionsmöjligheter t ex gångbana & serviceplattform. ABUS travers i tvåbalksutförande, typ ZLK, finns i lyftkapacitet upp till 120 t. och spännvidder upp till 40 m. (beroende på lyftkapacitet).