CarlHag

Traverser – Enbalk

Travers med möjlighet till olika anslutningsvarianter för optimal lyfthöjd. Genom tillgång till olika varianter uppnås optimal bygghöjd. ABUS travers i enbalksutförande ger en effektiv materialhantering upp till 16 t. och med spännvidder upp till 39 m. (beroende på modell).

Det finns tre huvudmodeller för travers i enbalksutförande:

ELV
Valsad profilbalk med lastkapacitet upp till 10 t. och maximal spännvidd upp till 18,5 m. (beroende på lastkapacitet).

ELK
Svetsad lådbalk med lastkapacitet upp till 16 t. och spännvidd upp till 28,5 m. (beroende på lastkapacitet).

ELS
Svetsad lådbalk med sidotralla för kompakt bygghöjd. Ett prisvärt alternativ till tvåbalkstraverser. Lastkapacitet upp till 10 t. och spännvidd upp till hela 39 m. (beroende på lastkapacitet).

Alla tre huvudmodeller kan erhållas med olika s k anslutningsvarianter d v s traversbalkens anslutning till ändvagnarna, som går på rälen. Detta gör att bygghöjd och lyfthöjd kan anpassas optimalt och därmed kostnadseffektivt för just era förhållanden.