Lättraverser

Vi erbjuder kompakta starka HB profiler i stål och aluminium som ger lätt hantering av lasten. Lättraverser med lyftkapacitet upp till 2 ton. Bestående av enkelbana, dubbelbana, enbalkskranar och tvåbalkskranar.

HB-systemet tillhör de mest framgångsrika koncepten inom området lyft och transportteknik. Med ABUS lättraverssystem kombineras fördelarna med stationära lyftverk med traverskranarnas flexibilitet – och detta görs på ett mycket ekonomiskt sätt.

Enkelbana
ABUS enkelbana ger en effektiv materialhantering av laster upp till 2 ton. Den finns i modellen ESB med en kranbana och är lämpad för att flytta material linjärt från punkt till punkt.
Enbalkstravers
ABUS lättraverser i enbalksutförande ger en effektiv materialhantering upp till 1 ton och spännvidd upp till 10 meter (beroende på lyftkapacitet). De finns i tre modeller för olika behov och är lämpade för yttäckande transport av lätta laster.
Tvåbalkstravers
ABUS lättraverser i tvåbalksutförande ger en effektiv materialhantering upp till 2 ton och spännvidd upp till 10 meter (beroende på lyftkapacitet). De finns i fyra modeller för olika behov och är lämpade för yttäckande transport av stora laster.
Dubbelbana
ABUS dubbelbana ger en effektiv materialhantering upp till 2 ton och har spännvidd upp till 10 meter (beroende på lyftkapacitet). Den finns i modellen ZSB med två kranbanor och är lämpad för att flytta material linjärt från punkt till punkt i trånga utrymmen.
Kombinationssystem
Dessa ABUS-system lämpar sig bra för yttäckande transporter av lätta och tyngre laster. EHB-I med en lyftkapacitet upp till 1 ton och låg egenvikt passar utmärkt för lätta konstruktioner. ZHB-I med en lyftkapacitet upp till 2 ton levererar en optimal lyfthöjd då telfervaggan är uppbockad mellan balkarna.
Lättportalkran
ABUS lättportalkran ger en effektiv materialhantering upp till 2 ton och har spännvidd upp till 7,9 meter (beroende på lyftkapacitet). En bra och viktig egenskap är att ABUS LPK kran enkelt kan förflyttas till olika arbetsområden.