Påkörningsskydd för travers
Enkelt skydd – föremål rakt upp
Avancerat skydd – lutande föremål
Påkörningsskydd för travers
Video

Påkörningsskydd

Med påkörningsskydd (skydd mot tillfälliga uppstickande föremål) görs arbetsdagen säkrare. Sensorer monteras på ändvagnarna och tillräckligt långt ifrån balken så traversen hinner stanna. När ljusbarriären bryts av ett hinder stannar traversen omedelbart. För skydd mot lutande hinder monteras ett par sensorer högt och ett par lågt för att förhindra kollision med föremål som lutar mot eller från traversen. Det är enkelt att återställa efter utlöst påkörningsskydd, bara att köra i motsatt riktning.

Vi använder givare från Censit’s SM-serie som är både enkla att installera och att konfigurera. SM-serien består av sändare, mottagare och kontrollenhet.