Telfer för att säkert hantera olika tunga lyft

Det här är en telfer

En telfer är en kraftfull lyftutrustning som används för att hantera tunga laster. Telfern består vanligtvis av en balkmonterad eller pelarmonterad lyftanordning utrustad med en elektrisk lyftmotor och en kätting eller lina med krok för att säkra och förflytta lasten.

Säkra lyft ger säker arbetsmiljö

Du kan använda telfrar inom olika branscher och arbetsmiljöer, till exempel inom byggindustrin, hamnar, fabriker och lager. De möjliggör lyftning av tunga föremål som kan vara farliga eller svåra att hantera manuellt. Med en telfer får du en säker och effektiv materialhantering vilket sparar tid, minskar risken för skador och förbättrar arbetsprocessen.

Telfer för lätta till tunga lyft

Telfrar finns med olika lyftkapaciteter och lyfthöjder för olika behov inom industrin. Telfrar kan även kombineras med andra lyfttillbehör som gripdon, nivellerande lyftok eller vakuumlyftok för att passa olika typer av laster och hanteringsbehov. De kan vara utrustade med funktioner som justerbar hastighet, bromssystem och säkerhetsfunktioner för att förhindra olyckor och skador. Telfern styrs antingen med ett kabelanslutet eller ett fjärrstyrt manöverdon. Det fjärrstyrda alternativet gör att kranoperatören kan förflytta sig relativt fritt, vilket kan bidra till högre säkerhet och bättre precision i arbetet. Vi har lösningar från det ergonomiska lilla lyftet upp till komplex hantering av stort och tungt gods med vikter upp till 120 ton.

Välja kättingtelfer eller lintelfer

En kättingtelfer använder en stark och robust stålkätting för att lyfta och förflytta lasten. Kättingen är vanligtvis tillverkad av höghållfast stål och används ofta i tuffa och krävande miljöer. En kättingtelfer ger säkra och precisa lyft. Vi erbjuder ett komplett standardprogram av kättingtelfrar med lyftkapacitet upp till 4 ton.

Lintelfrar använder en lina eller stålwire. En lintelfer är smidig och ger jämnare lyft jämfört med andra typer av lyftutrustning och möjliggör också tyngre och högre lyft. Vi erbjuder ett komplett standardprogram av lintelfrar med lyftkapacitet upp till 120 ton.

Läs mer om ABUS som tillverkar telfrarna