CarlHag
Carlhag ABUS Service

Service av dina lyftanordningar - ABUS Service

Begreppet service av lyftanordningar innefattar både daglig tillsyn och den planerade utökade servicen.

Daglig tillsyn

Daglig tillsyn är basen i en trygg och säker användning av lyftanordningar. Tillsynen utförs av brukaren genom en snabb funktions- och okulärkontroll avseende säkerhet och uppenbara skador. Exempelvis synliga skador och onormala funktioner på:

  • Manöverdon/nödstopp
  • Lastkrok/krokspärr
  • Lyftlina/kätting
  • Övriga synliga skador på lyftanordningen

ABUS handbok för daglig kontroll ger er enkla instruktioner och kan användas som checklista för dokumentation av utförd daglig tillsyn. Kontakta ditt lokala Carlhag-kontor för att kostnadsfritt erhålla handboken för daglig kontroll.

ABUS Service

En genomtänkt serviceplan ger ökad säkerhet för era medarbetare, minskad stilleståndstid och ökad tillgänglighet till er kran. Detta är grundläggande för att kranen ska uppnå bästa möjliga effekt och att ni får så låga omkostnader som möjligt.

Servicen, eller den regelbundna tillsynen som det också kallas, ska utföras av en erfaren tekniker som kan kranens användning och skötsel. Hur ofta tillsyn av kranen ska utföras styrs av tillverkarens instruktioner och aktuella lagar och regler (AFS 2006:6, SS768 00 04).

Carlhag tidsaxel ABUS Service 2018

Vi servar enligt reglerna samt med stöd av vårt egendesignade serviceprogram PrePlus. PrePlus ger er kontroll över serviceaktiviteter och kostnader på er lyftutrustning.

Avtalstyp efter servicebehov

Vi erbjuder olika typer av avtalsservice. Som avtalskund blir ni alltid prioriterade och får extra förmånliga timpriser. Eftersom ett serviceavtal ger en bra överblick över era lyftanordningar kan vi vidta rätt åtgärder i rätt tid för att säkerställa bästa möjliga säkerhet och tillgänglighet. Vi erbjuder tre olika servicelösningar; basservice, standardservice och plusservice.

Basservice
För er med mindre behov där kranen används sällan. Tillsammans skapar vi ett lämpligt serviceintervall med förebyggande underhåll.

Standardservice
För er med regelbunden användning av kranen men där till exempel individuella serviceintervall för olika kranar inte är nödvändigt. Vi följer standardintervall enligt SS 768 00 04, vilket innebär rekommenderad service minst fyra gånger per år.

Plusservice
Plusservice är för dig med extra höga tillgänglighetskrav. Den innefattar allt i standardservice men med tillägg av t ex en eller flera av nedanstående optioner. Kontakta Carlhag för att diskutera dina specifika behov.

  • garanterad lagerhållning av vissa artiklar
  • individuella serviceintervall för olika kranar
  • tillgång till PrePlus webportal

Utökad service

Utökad service innefattar fler åtgärder än den vanliga återkommande servicen, s k regelbunden tillsyn. Genom att utföra en utökad service minskar risken avsevärt för allvarliga haverier som kan leda till skador och långvariga driftstopp. En enkel jämförelse är bytet av kamrem på en bil som sker enligt fastställda intervall.

En utökad service utförs enligt krantillverkarens rekommendationer, vilket för ABUS kranar innebär efter 1000 driftstimmar eller ca 10 år. Men beror också på lyftutrustningens driftförhållanden eller om den befinner sig i en utsatt miljö.

Beräkning av exakt när den utökade servicen ska genomföras hjälper vi dig med. På nyare kranar finns det lastkollektivminne som standard och på äldre går det att installera. Det är ett mycket bra hjälpmedel för att dokumentera kranens användning och beräkna dess kvarvarande livslängd.

Efter en genomförd utökad service kan du känna dig trygg med att din kran erbjuder en säker arbetsmiljö. Dessutom en driftsäker miljö med minskad risk för kostsamma stillestånd.

Säker service – kompetent personal

Våra servicetekniker är välutbildade för att leverera professionell, effektiv och säker service. De genomgår ABUS grundutbildningar och fortsättningskurser i montering, skötsel, underhåll, reparationer, konditionskontroll och generalrenovering. De har också god kännedom om andra tillverkares lyftutrustning. Dessutom genomför de också fortlöpande fallskyddsutbildningar, mobil arbetsplattform, truck, heta arbeten, HLR, säkra lyft och kranförarutbildning m.m.

Har du frågor rörande, eller vill boka, en service? Skicka oss ett mail eller ring ditt lokala Carlhag-kontor.

info@carlhag.se

Karlstad
054 – 555 770 (välj ”service”)

Gävle
026 – 252 290 (välj ”service”)

Luleå
060 – 575 457 (välj ”service”)

Sundsvall
060 – 525 420 (välj ”service”)

Örebro
019 – 101 942 (välj ”service”)