Volvo Powertrain köper ABUS-kranar och kranbanor

4 st ABUS ELV traverskranar, 2st HB-system samt traversbanor och stålkonstruktioner

Ett nytt gjuteri håller på att ta form i vid Volvo Powertrain i Skövde. Miljardprojektet rullar på och CARLHAG har nästan avslutat sina installationer vilka har växt allt eftersom projektet framskridigt.
Från början beställdes enbart traverser och skensystem men senare i projektet valde Volvo att även köpa traversbanor, komplett med dimensionering och beräkning. Det är oftast en fördel om banor och kranar kommer från CARLHAG eftersom vi optimerar allt utifrån kundens krav och önskemål. Detta är svårt att överblicka om traversbanan ligger i byggentreprenaden.

Vi ser fram emot ett fortsatt nära samarbete med Volvo Powertrain.