"Vi har jobbat med Carlhag sedan i början av 00-talet och är mycket nöjda med dem."

Sedan mer än ett år tillbaka har det varit högt tryck i gruvbranschen. Som en direkt konsekvens av det har Epiroc Rock Drills AB precis etablerat en ny montageenhet i Kumla, ca en mil söder om Örebro, för produktion av dumprar, lastare och maskiner för betongsprutning av exempelvis tunnlar.

Den aktuella mer än 2000 m2 stora lokalen var utrustad med två kranbanor med två respektive tre stycken 2-tonstraverser. För att klara de belastningar som Epirocs verksamhet kräver, var Carlhag emellertid tvungna att montera nytt stål mellan takstolarna.

– Vi har uppgraderat hallen med två stycken 8-tonstraverser på respektive bana med hjälp av nytt stål mellan takstolarna för att fördela belastningen, säger Christer Markusson, ansvarig för konstruktion och produktion på Carlhag.
– Traverserna kommer att kunna köras i tandem med hjälp av ABURemote och är utrustade med automatiskt lastskydd för att inte komma närmare varandra än 5,5 meter, eftersom takstolarna annars skulle bli överbelastade.

Långt samarbete

Produktionshallen kommer att få sammanlagt nio montageplatser, varav fem kommer att utrustas med varsin 500-kg:s svängkran för att avlasta produktionen.
– Vi har jobbat med Carlhag sedan i början av 00-talet och är mycket nöjda med dem. De har gjort ett bra jobb och tar hand om helheten. Det har fungerat särskilt bra med Christer Markusson som ju även konstruerar stålet, säger Christer Fyrgård, produktionstekniker på Epiroc, och fortsätter:
– Utöver montageenheten här i Kumla, så finns vi på tre olika platser i Örebro. Carlhag servar samtliga.