Sunds Mekaniska i Sundsvall

ABUS ZLK 16t, ABUS ELK 6,3 t samt 4 st ABUS svängkranar, serviceavtal förebyggande underhåll

CARLHAG AB med ABUS som håller en hög kvalitet och hög servicegrad. Senaste investeringen av lyftutrustning var en väggsvängkran på 500 kg vid den nya flerop´s maskinen.

– Lika som tidigare var valet enkelt säger Åke Westerlund företagets VD. – CARLHAG har bra produkter i form av ABUS och bra priser skadar ju inte heller säger Åke.

Sunds Mekaniska har även ett serviceavtal med CARLHAG AB där CARLHAG sköter det förebyggande underhållet i regelbundna intervall, på all lyftutrustning.

– Detta ger oss säkerhet och trygghet i att lyftutrustningen fungerar säkert utan oplanerade produktionsstopp enligt Åke Westerlund.