SCA Obbola har fått två nya traverser installerade

SCA Obbola har bytt ut två gamla ASEA-traverser, 40 t + 40 t. De har ersatts av två ABUS traverser med kapaciteten 45 t + 45 t och spännvidd på 20 m. Till de nya traverserna levererades radio från Tele Radio med spaksändare med lastvisning i displayen på huvudlyften. Kranen är utrustad med en hjälplyftkättingtelfer på 3,2 t under den ena huvudbäraren samt 4 st LED-armaturer.

Carlhag stod även för demontage av de gamla kranarna.

Vi tackar SCA Obbola för förtroendet!