Ny traverskran till Ovako Tube & Ring

Mars 2012 levererade och monterade vi en ny traverskran till Ovako Tube & Ring i Hofors. En ELK 10 t, med Spv 23.850 mm. Den nya kranen skall betjäna nya ringverk 11 och löper på samma bana som befintlig ASEA travers vid smidespressen.

Övrigt utrustad med Åkerströms Radiostyrning Jupiter Euro sändare, kollisionskydd.