Komatsu Forest AB i Umeå

11 st ABUS-traverser, HBC radiostyrningar, 4st skensystem, pelarsvängkran, traversbanor

Vid ombyggnaden av vårt produktionsflöde så valde vi CARLHAG med stor produktbredd och kompetens som kunde leverera en total lösning omfattande alla lyftanordningar och allt stål vid förmontage och slutmontage av våra skogsmaskiner. En leverantör med högt förtroende kapital hos oss baserat på tidigare erfarenheter samt leveranssäkerhet avseende de investeringar som genomfördes inom detta projekt, säger fabrikschef Jonas Jonsson. Hela ombyggnaden utfördes parallellt med full produktion i lokalerna, vilket inte var helt lätt att samordna. Men i huvudsak flöt både ombyggnad och produktion på mycket bra tack vare ett föredömligt samarbete mellan vår projektledning och CARLHAGS personal. CARLHAG visade upp mycket stort flexibilitet och kunskap, enligt Jonas Jonasson. Efter ombyggnationerna har man även skrivit ett nytt serviceavtal med CARLHAG AB, som via sin servicefilial i Vännes / Umeå sköter förebyggande underhållet på alla lyftanordningar.