Fortum beställer renovering av kraftverkstravers

Under vintern skall Edsforsens Kraftstation utanför Hagfors genomgå en större renovering och CARLHAG skall modernisera traversen.
Uppdraget består av att bygga ett helt nytt styrsystem till befintlig travers, en 80-tons ASEA från tidigt 50-tal. Vi skall även installera radiostyrning på kranen.
Arbetena påbörjades före jul och skall vara klara under Januari. Vi har även fler uppdrag av Fortum under vintern då det finns andra kraftverkstraverser i behov av översyn, bl.a i Sysslebäck.

Vi ser detta som mycket intressanta projekt och hoppas att Fortum forsätter anlita CARLHAG för sina traversrenoveringar.