Fem traverser och en telfer till Valmet i Sundsvall

Det finns skalfördelar när det gäller nästan all produktion, men inom få branscher är det så tydligt som inom pappers- och massaindustrin. Men trots att maskinerna redan är gigantiska, finns det fortfarande outnyttjade skalfördelar. Vilket i sin tur betyder att de som tillverkar komponenter och delar – läs: Valmet – behöver kunna hantera ännu större och tyngre laster i sin egen produktion, för att kunna möta behovet av en effektivare massaproduktion.

Det var i grunden anledningen som föranledde Valmets beställning av nya kranar i mars 2018 med leverans i augusti. I leveransåtagandet ingick att demontera och ta hand om de gamla kranarna. Utöver kransleveransen, så har Carlhag från och med 2019-01-01 även fått ansvaret för servicen av Valmets lyftobjekt i alla tre Sundsvalls-enheterna: produktion, pilotanläggning samt servicecenter.

– Vi är glada och stolta över att ha fått förtroendet att serva Valmets samtliga lyftobjekt i Sundsvall. Det är ett stort genombrott för oss, berättar Claes Persson, vice-vd och den som var ansvarig för affären från Carlhags sida.

Valmet i Sundsvall

Valmet i Sundsvall har ca 450 anställda och levererar processer och utrustning för kemisk och mekanisk massaframställning, fiberboard-produktion, balhantering samt hydrolys-system för framställning av biobränslen. Där finns även en pilotanläggning, som i princip är ett minibruk, där man kan framställa sina kunders produkter i en simulerad produktionsmiljö.

– De nya kranarna kommer att hantera tvättpressar, som pappersbruken använder för filtrering och tvätt av massan, och eftersom den nya generationens pressar måste kunna hantera en större mängd massa, så måste vi i vår tur tillverka större pressar. Det kräver kranar med högre kapacitet, säger Peter Olsson, underhålls- & produktionsteknisk chef på Valmet i Sundsvall.

Gott samarbete

Carlhag räknade på den befintliga kranbanan i fabriken och kom fram till att den kunde klara den nya, tyngre traversen.

– Det sparade i storleksordningen 1 miljon kronor åt kunden, berättar en stolt Jonas Höglund, konstruktör och lyftansvarig på Carlhag.

”Vi har ett gott samarbete med Carlhag. De levererar bra grejer, har konkurrenskraftiga priser och ger god service”, säger Peter Olsson och avslutar ”Den senaste leveransen fungerade riktigt bra. Det har inte varit några konstigheter, trots att det handlade om komplicerade demontage och montage som måste synkas med den pågående produktionen.”

 


Affären omfattar bland annat:

  • 1 st.enbalkstravers ELK på 10 ton och spännvidden 14 145 mm
  • 2 st enbalkstraverser ELK på 12,5 ton och spännvidden 14 150 mm
  • 2 st tvåbalkstraverser ZLK på 20 ton och spännvidden 14 160 mm med tandemdrift och redundanta kollisionsskydd med dellastbrytning
  • Tandemdrift för ny 10-tonstravers tillsammans med en befintlig
  • 1 st ABUS kättingtelfer GM6 på 2000 kg med el-åkvagn och radiostyrning
  • Tvåårigt serviceavtal från och med 2019-01-01