CarlHag

Traversutbildning

Som arbetsgivare är du skyldig att se till så personalen har tillräckliga kunskaper och färdigheter för att handha utrustning och maskiner tjänsten kräver.

Som arbetstagare är du skyldig att upplysa arbetsgivaren om vilken utbildning du saknar.

CARLHAG erbjuder utbildning i att verkligen köra travers och skall ses som ett komplement till ”Säkra lyft”. Denna utbildning fokuserar på praktiska övningar.