CarlHag

Säkra lyft

Säkra lyft för traversförare

Kursen omfattar både teori och praktik behandlar de lagar och regler som gäller för lyftanordningar Kursen anpassas efter aktuell arbetsplats lyftutrustning och operatörernas utbildningsbehov.

Dokument

Utbildningsfolder (2,62 mb)